Credo Danışmanlık DPID üyesidir.
 
 
 
 

"Sağlık Sektöründe";  "Doktorlar, Eczacılar ve Hastaları" üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda, günümüz İlaç Pazarında, klasik pazarlama ve promosyon ürünlerinin, ilaç firmasının ve ilacın, Doktorlar ve Eczacılar nezdinde farklılaşmasını sağlamadığını net olarak görmüştür.

Globalleşen dünya ile beraber artan rekabet ortamında, farklılaşmayı yaratan firmalar ve bu firmaların ilaçları ön safhalara geçiyor.

Kabul edilen etik değerler promosyonel pazarlamaya kısıt getirirken, kalıcı bir farklılık yaratmak ise eskisinden çok daha zor görünüyor.
Marka algısını güçlendirmek için ise; rekabet kaçınılmaz oluyor.

Seçim yapma kararını, ilaç firmalarının yaklaşımı ve hekime/eczacı’ya sağladığı fayda ve katma değerler etkiliyor.

Türkiye’nin 5 bölgesinde, 14 Branşta  " 331 Hekim  ve 362 Eczacı" ile yapılan anket sonucunda;
hekimlerin ve eczacıların ortak problemi / ihtiyacı olarak;

 • Yeni Hasta Edinme Yolları
 • Hastanın Tercih Ettiği İletişimi Kazanma
 • Muayenehane ve Eczane Yönetiminde İşletme Bakış Açısı Edinme
 • Eğitimli Asistan / Kalfa İhtiyacı


 • konularının ilk sıralarda yer aldığı sonucu ile karşılaşıldı.

  Bunun neticesinde;
  *360 derece pazarlama iletişimi hizmetini, ilaç firması-Hasta-Doktor / Eczacı üçgeninde sunmak,
  *İlaç firmalarına pazarda farklılık getirmek adına ,

  Credo Danışmanlık liderliğinde "Akademi Sağlık" projesini hayata geçirdik


  Akademi Sağlık Ekibi